Ιατρείο

καλώς ήλθατε στην εικονική ξενάγηση του ιατρείου μου...

παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • πλήρης καρδιολογική εκτίμηση με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας
 • ηχωκαρδιογράφημα (triplex) παίδων και ενηλίκων
 • δυναμικό ηχωκαρδιογράφημα (stress echo)
 • διοισοφάγειο ηχωκαρδιογράφημα
 • Κατ' οίκον ηχωκαρδιογράφημα με σύγχρονο φορητό μηχάνημα
 • Holter 24ωρης καταγραφής του καρδιακού ρυθμού
 • προαθλητικός έλεγχος
 • προ-εγχειρητικός έλεγχος
 • έλεγχος αρτηριακής πίεσης - υπερλιπιδαιμίας
 • ηλεκτρονική συνταγογράφηση
 • Συνεργάτης της Βιοκλινικής Αθηνών

μέλος επιστημονικών οργανώσεων:

 • Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση στην διαθωρακική Ηχωκαρδιογραφία κατόπιν εξετάσεων (ESC/EAE Accreditation)

 • Μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας - Ομάδας Εργασίας Ηχωκαρδιογραφίας
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας
 • Μέλος της European Association of Cardiovascular Imaging